CBR heeft de ambitie om van een traditionele dienstverlener te ontwikkelen naar een moderne publieke dienstverlener. Ganes heeft met het CBR gewerkt aan het aantrekken, selecteren en aannemen van operationeel personeel en examinatoren die geïnteresseerd zijn in het werken aan een verkeersveilig en mobiel Nederland. Daarnaast hebben Ganes en CBR een efficiënte, moderne en effectievere manier van talentacquisitie gerealiseerd.