Privacybeleid Ganes Solutions

In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens Ganes Solutions verzamelt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Ganes Solutions. In essentie betekent onze privacyverklaring dat we:

 • alleen te gebruiken voor doeleinden die met u zijn overeengekomen
 • niet zal delen met anderen
 • zorgvuldige beveiliging

Als je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, als je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud of als je een klacht hebt over de manier waarop we met je persoonlijke gegevens omgaan, laat het ons dan weten. U kunt een e-mail sturen of gebruik maken van de contactgegevens aan het einde van de privacyverklaring.

Persoonlijke gegevens

Op allerlei manieren komen we in contact met persoonlijke gegevens die we verwerken. Bijvoorbeeld als we een overeenkomst met u hebben gesloten. Wij kunnen deze informatie van u hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of software. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens in het kader van onze diensten verkrijgen van derden, zoals uw werkgever. Welke persoonsgegevens Ganes Solutions verwerkt, hangt af van de aard van de overeenkomst en de omstandigheden. Dit omvat de volgende gegevens:

 • Naam, adres en contactgegevens
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Contactgegevens zoals e-mailadressen of telefoonnummers
 • Bankrekeningnummers
 • Informatie over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres, internetbrowser en apparaattype
 • Daarnaast kan het gaan om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Verwerking van die
 • In de regel vinden gegevens alleen plaats als er een wettelijke basis voor is of als er toestemming voor is gegeven
 • Socialemediagegevens: gegevens die we verkrijgen via jouw interactie met ons op verschillende socialemediakanalen zoals LinkedIn, Facebook, Instagram en Google, inclusief socialemediagegevens die openbaar beschikbaar zijn, zoals jouw socialemediagelinkjes, interacties en openbare socialemediaposts op onze socialemediakanalen, of wanneer je ons op je eigen kanaal vermeldt via “handles” of “hashtags”.

Beveiliging

Ganes Solutions heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen voor de bescherming van persoonsgegevens in lijn met de geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Betrokken medewerkers van Ganes zijn verplicht tot geheimhouding en zijn geïnformeerd over de verantwoordelijkheden en verplichtingen onder de GDPR en procedures met betrekking tot datalekken.

Grondslagen en doeleinden van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt doorgaans plaats om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Er kan ook een legitiem belang zijn om gegevens op te slaan en te gebruiken, om aandacht te vestigen op en nieuwe of verbetering van bestaande diensten of actuele informatie aan te bieden, vragen van bezoekers van de website te beantwoorden, nieuwsbrieven te versturen of gegevens te verzamelen voor analyse van de website.

In sommige gevallen kan het zijn dat we persoonlijke gegevens willen verwerken om andere redenen dan de bovenstaande en dat we je hiervoor expliciet om toestemming zullen vragen. Het uitgangspunt is dat de verwerking van persoonsgegevens alleen plaatsvindt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Inschakeling van derden en ontvangers van gegevens. Ganes Solutions verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. In het kader van onze dienstverlening kan Ganes Solutions gebruik maken van diensten van derden als (sub)verwerker, waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Inschakeling van derden en ontvangers van gegevens. Ganes Solutions verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. In het kader van onze dienstverlening kan Ganes Solutions gebruik maken van diensten van derden als (sub)verwerker, waarbij persoonsgegevens betrokken zijn.

Inschakeling van derden en ontvangers van gegevens. Ganes Solutions verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. In het kader van onze dienstverlening kan Ganes Solutions gebruik maken van diensten van derden als (sub)verwerker, waarbij persoonsgegevens betrokken zijn.

Dit betreft bijvoorbeeld tools zoals chatten (Intercom), e-mails versturen (Mailchimp / Drip) of analytics (Google Analytics) Daarnaast maakt Ganes gebruik van specialistische softwarepakketten, hosting en dergelijke bij de uitvoering van overeenkomsten waarin persoonsgegevens worden opgeslagen en/of verwerkt. Met al deze partijen sluit Ganes overeenkomsten waarin afspraken over de wijze van verwerking, beveiliging en dergelijke zijn vastgelegd.

Rechten van betrokkenen

U hebt de volgende rechten als betrokkene:

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke van uw persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel
 • recht op inzage, correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonlijke gegevens
 • bezwaar maken tegen of beperking vragen van uw persoonlijke gegevens
 • intrekking van gegeven toestemming
 • uw persoonlijke gegevens overdragen aan een andere persoon
 • een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit U kunt een e-mail sturen of gebruikmaken van de contactgegevens aan het einde van de privacyverklaring.

Bezoek de details ganessolutions.com

We gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitschakelen via uw browser. Op onze website worden algemene bezoekersgegevens (klikgedrag) bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op de website met als doel de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. We proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Google Analytics

Ganes Solutions maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, evenals het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien: Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. We hebben hier geen invloed op. We hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=nl

Google-advertenties

Ganes Solutions gebruikt Google Ads als communicatie- en advertentiekanaal om in contact te komen met gebruikers die op zoek zijn naar diensten die Ganes Solutions aanbiedt.

LinkedIn

Ganes Solutions gebruikt LinkedIn als communicatiekanaal en als advertentiekanaal. We gebruiken ook LinkedIn Insights Tag om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze LinkedIn-advertenties zijn binnen het LinkedIn-platform. De informatie wordt anoniem opgeslagen en er is dus geen toegang tot persoonlijke gegevens. De geanonimiseerde gegevens worden door LinkedIn opgeslagen en beschikbaar gemaakt voor gebruik om de communicatie met bezoekers van de website en gebruikers via LinkedIn beter af te stemmen door middel van retargeting. Gebruikers behouden zich het recht voor om via LinkedIn aan te geven dat ze niet geïnteresseerd zijn in reclamecommunicatie. Voor meer informatie, zie de privacyverklaring van LinkedIN: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook & Instagram

Ganes Solutions gebruikt Facebook en de familie van apps zoals Facebook, Instagram en Messenger als communicatiekanaal en als advertentiekanaal. We gebruiken ook de Facebook Pixel om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief de communicatie binnen het Facebook platform is. De informatie wordt anoniem opgeslagen en er is dus geen toegang tot persoonlijke gegevens. De geanonimiseerde gegevens worden opgeslagen door Facebook en beschikbaar gesteld voor gebruik om de communicatie met bezoekers van de website en gebruikers via Facebook en Instagram beter af te stemmen door middel van retargeting. Gebruikers behouden zich het recht voor om via Facebook en Instagram aan te geven dat ze niet geïnteresseerd zijn in reclamecommunicatie. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/business/gdpr

Nieuwsbrief

Ganes Solutions biedt een nieuwsbrief aan via de Hubspot mailapplicatie. Hierin informeren we geïnteresseerde partijen over ontwikkelingen die betrekking hebben op onze adviezen en diensten. Uw e-mailadres wordt alleen aan het mailbestand toegevoegd met uw uitdrukkelijke toestemming. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het mailbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Hubspot: https://legal.hubspot.com/privacypolicy.

Bewaartermijnen

Ganes Solutions zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. In de regel houdt het verband met de wettelijke, fiscale of onroerendgoedretentieverplichtingen. Bij het ontbreken van een wettelijke termijn hanteert Ganes Solutions een bewaartermijn van twee jaar na de laatste opdracht, waarna de betreffende gegevens worden vernietigd.

Verwerking binnen de EER

Ganes Solutions verwerkt persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij anders aangegeven in deze privacyverklaring, in het geval van contacten via de website, Google Analytics, LinkedIn, Twitter, Facebook of Intercom. Deze partijen zijn ‘EU-US Privacy Shield’ gecertificeerd, dus ze moeten voldoen aan de Europese privacyregels.

Veranderingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden aangekondigd op deze website en de laatste wijzigingsdatum wordt vermeld. We raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens

Voor meer informatie over deze privacyverklaring of het privacybeleid van Ganes kunt u contact met ons opnemen.

E-mail: info@ganes.nl

Telefoon: +31 (0) 10 30 70 165

Adres: Hofplein 20. 3032 AC Rotterdam